Băng tải xích cào liệu GLR (C66)

Băng tải xích cào liệu là băng tải dùng để cà, tải vận chuyển sản phẩm hàng xá, hàng rời.

Băng tải xích cào liệu có thể làm bằng vật liệu thép carbon hoặc inox 304... tùy thuộc vào ứng dụng mà nhà sử dụng mong muốn.

Giá:: 914400178