Băng gầu tải

Băng tải gầu tải tên tiếng anh gọi là Elevator belt. 

Băng tải gầu đơn giản là băng tải có lực kéo lớn hơn băng tải thông thường có gắn gầu trên bề mặt để tải sản phẩm hàng rời (hàng xá), được bắt bằng bulong gầu tải để cố định gầu.

Giá:: 914400178