Nhông xích

 

 

Ứng dụng:

Sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, chế biến, gia công,...

Bao gồm các loại nhông sên inox cho nghành thực phẩm, thuỷ sản...

Nhông sên thép cho các nghành thức ăn gia súc, xi măng, dệt may, điện tử...