Lưới sàng Inox

Sử dụng cho các ngành thức ăn gia súc, thực phẩm, thuỷ hải sản, xay xát gạo, lúa mì, khoáng sản,...

Các dạng phổ biến: lưới lỗ vuông, tăng cứng biên, dạng sợi cáp.